از سال 1398 به تیم وب روبیک پیوستم و خوشحالم بابت داشتن چنین تیم فعال و پر انرژی